Socialgastronomi udvikler fællesskaber i boligområde

Grønne bæredygtige fællesskaber udvikler fællesskaber omkring madlavning, fællesspisning og haver. Vi bidrager med evaluering, der løbende styrker projektet og særligt samspillet med mange lokale aktører.

Projektet Grønne Bæredygtige Fællesskaber afprøver metoder inden for socialgastronomi til at skabe social forandring i et udsat alment boligområde. De afprøver forskellige metoder til at bruge mad, måltider og fælleshaver, hvor ambitionen er at samle beboere og skabe fællesskab på tværs af fx kultur og generation. 

Vores evaluering bidrager både med viden undervejs via fælles metodeudviklende workshops og med opsamlende viden omkring resultater, metode og proces. Der er et særligt fokus på at opsamle viden om brugen af socialgastronomi i almene udsatte boligområder og projektets fokus på at udvikle nye inddragelsesmetoder til arbejdet i udsatte boligområder.    

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter