Nabovenner – ambassadørordningen Nabohjælp

Ordningen Nabohjælp bidrager til forebyggelse af indbrud. Vi hjælper DKR med at indsamle og analysere de første erfaringer med ’Nabovenner’ - et nyt koncept, der skal understøtte ordningen.

Det Kriminalpræventive Råd (DKR) og Trygfonden har siden 2012 samarbejdet om Nabohjælp for at skabe tryghed og mindske indbrud i boligområder. I 2019 blev der igangsat en forsøgsordning under Nabohjælp med etablering af en ambassadørrolle, der fik navnet ‘Naboven’. Formålet med Naboven-konceptet er at rekruttere særligt dedikerede nabohjælpere, som vil påtage sig ekstra opgaver for at understøtte Nabohjælp i området.

Vi bidrager med en undersøgelse af Naboven-konceptet. Det omfatter både dybdeundersøgelse via interview og deltagerobservation blandt en mindre gruppe nabovenner og breddeundersøgelse via spørgeskemaer. Undersøgelse skal bruges direkte ind i DKR’s arbejde med at udvikle konceptet og sikre at det kan bidrage til en styrkelse og udbredelse af Nabohjælpordningen.


Lignende projekter