Opgør med fordomme om børn med handicap

Vi evaluerer Det Centrale Handicapråds kampagne rettet mod grundskolens 2. - 4. klasse.

En undersøgelse viser, at 40 % af de danske børn mener, at det er svært at være ven med et barn med handicap. Børn med handicap risikerer derfor at blive ensomme og isolerede, selvom de fleste i dag er inkluderet i almindelige skoleklasser. Det Centrale Handicapråd gennemfører kampagnen ‘Min ven med handicap’, og det overordnede mål med kampagnen er at skabe fokus på de gode fortællinger om venskaber mellem børn med og uden handicap, samt at skabe en bredere forståelse for forskellighed, hvor alle børn og deres venskaber er unikke.

I evalueringen har vi fokus på, hvorvidt det udviklede undervisningsmateriale har den ønskede virkning for målgruppen af børn. Evalueringens resultater skal indgå i vurderingen af relevansen af at iværksætte et større holdningsprojekt.


Lignende projekter