Flere psykisk sårbare voksne i idrætsforeninger

Vi evaluerer Sundhedsfællesskabets projekt om at få flere psykisk sårbare voksne forankret i positive, sociale fællesskaber i lokale idrætsforeninger.

Sundhedsfællesskabet er et tværfagligt samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet i fire kommuner på vestegnen. Projekt Foreningselastikken undersøger, hvordan der kan bygges bro mellem Sundhedsfællesskabet og de lokale idrætsforeninger gennem blandt andet netværksinddragelse, foreningsbesøg og uddannelse af ledestjerner (peers). Derudover er projektets mål, at en ’elastik’ trækker borgere tilbage til Sundhedsfællesskabets lukkede aktiviteter, hvis borgerne falder fra foreningsaktiviteterne, så de ikke ryger tilbage til ensomhed og isolation.

Evalueringen bygger på observation, en spørgeskemaundersøgelse samt 50 dybdegående interviews med blandt andet psykisk sårbare borgere og repræsentanter for socialpsykiatri og foreningsliv. Vi gennemfører en systematisk evaluering og vidensopsamling af projektet med henblik på at besvare, hvorvidt og hvordan Foreningselastikken bidrager til at bygge bro mellem psykisk sårbare borgere og foreningslivet samt fastholder borgerne i Sundhedsfællesskabets aktiviteter.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter