Styrkelse af unges demokratiske handlekraft gennem alternative engagementsformer

Vi evaluerer DFUNKs projekt Stemmer ud af boksen, der har til formål at styrke demokratisk selvtillid og handlekraft blandt unge med flugterfaringer.

Vi evaluerer DFUNKs projekt Stemmer ud af boksen, der har til formål at styrke demokratisk selvtillid og handlekraft blandt unge med flugterfaringer.

Med projekt Stemmer ud af boksen arbejder DFUNK for at styrke unge med flugterfaringers demokratiske selvtillid og handlekraft gennem undervisning i alternative engagementsformer inden for kunst og kultur, der ruster de unge til kreativ udfoldelse og deltagelse i den offentlige debat.

I SocialRespons bidrager vi med en virkningsevaluering, der sætter fokus på resultater og effekter for de deltagende unge samt de metoder og virkemidler, der bruges for at skabe disse. Foruden den primære målgruppe, vil vi have et fokus på, hvorvidt og hvordan indsatsens aktiviteter bidrager til nye perspektiver og en øget forståelse for unge med flugterfaringer hos modtagerne af målgruppens budskaber, fx besøgende til kunstudstillinger eller publikum til panelsamtaler.

Evalueringsdesignet består af mixed methods i form af deltagerobservationer, interviews og surveys.


Lignende projekter