Bedre inklusion af borgere med ordblindhed og digitale udfordringer på arbejdsmarkedet

Vi evaluerer Odense Kommunes projekt, hvor jobrådgivere skal uddannes til bedre at vejlede og støtte borgere med ordblindhed eller digitale udfordringer.

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune ønsker at styrke kompetencer for ledige og beskæftigede voksne, der har udfordringer med læsning, skrivning eller regning, som er ordblinde, eller har udfordringer med det digitale. I projektet ansættes en ambassadør der skal klæde ansatte i jobcentre, a-kasse, fagforeninger og virksomheder på til at identificere og motivere borgere med udfordringer til at få hjælp.

Vi evaluerer projektets indsatsmodel og synliggør projektets virkemåde og resultater. I undersøgelsen har vi fokus på om jobrådgivere og vejledere bliver bedre rustet til at identificere, italesætter og vejlede om problemer med læsning, skrivning og regning. Derudover undersøger vi borgernes egne oplevelser af forløbet og får deres perspektiv på hvorvidt indsatsen har gjort at deres tilknytning til arbejdsmarkedet er blevet styrket.

Evalueringen kommer desuden med anbefalinger til kommunens videre arbejde med indsatsen for målgruppen

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter