Inkluderende forældrefællesskaber for at fremme trivsel for børn i folkeskolen

Udvikling af metoder som kan støtte forældreengagementet i samarbejde med ledelse, lærer og forældre på folkeskoler i København

Forældreforeningen Brug folkeskolen vil med projektet Forældrefællesskaber afprøve og udvikle metoder for inkluderende forældrefællesskaber i samarbejde med folkeskoler. Målet er at øge særligt socialt udsatte forældres deltagelse i skole-hjem-samarbejdet som middel til på sigt at fremme trivsel og fællesskab i børnegruppen.

SocialRespons har i samarbejdet og evalueringen fokus på at støtte Brug Folkeskolen i deres konceptudvikling.

Vores output er at formidle viden om indsatsen og projektperioden, så udviklingen af meningsfulde initiativer, der fremmer en bred forældreinvolvering i folkeskolen understøttes bedst muligt for foreningen og skolerne.  

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter