Makkerskab støtter psykisk sårbare i at deltage i aftenskoleaktiviteter

AOF-Frederiksberg/København afprøver pilotprojektet: Aftenskolemakker. Vi følger projektet fra start til slut og bidrager med viden og erfaringer fra alle aktører, der indgår i processen, for at kvalificere indsatsen og tydeliggøre vigtige resultater for mennesker i psykisk sårbare positioner.

Aftenskolemakker er et samarbejde mellem AOF, Socialpsykiatrien i Københavns Kommune og Depressionsforeningen. Indsatsens fokus er, at en frivillig støtter en person, der er i en psykisk sårbar situation i at deltage i aftenskoleaktiviteter.

SocialRespons følger udviklingen i indsatsen og bidrager løbende med viden, der kan skærpe og justere indsatsen, så den imødekommer målgruppens behov. Ved projektperiodens afslutning leverer vi en evalueringsrapport, der samler erfaringer og viden om indsatsen. Et særligt fokuspunkt i formidlingen af resultater ved makkerskabskonceptet er at tydeliggøre indsatsens værdi og potentiale, som en del af recovery.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter