Positive samtalerum for unge mænd

I projektet Fælles er Vi Sammen skaber DareGender fysiske og digitale samtalerum for unge mænd, som konstruktive modspil til de negative og polariserende fællesskaber som nogle unge mænd tiltrækkes af. Vi følger projektet fra start til slut blandt andet gennem online observation, såkaldt netnografi, i de digitale fællesskaber.

Samtalerummene giver plads til at snakke om svære emner, og et rum for at dele refleksioner, følelser og holdninger. Projektet søger at forebygge og afbøde mistrivsel blandt socialt sårbare unge mænd ved at styrke deltagernes sociale mestring og evne til at håndtere modgang. 

I evalueringen undersøger vi samtalegrupperne og de digitale fællesskabers betydning for trivsel og social mestring hos deltagerne. Her er vi særligt nysgerrige på hvilke metoder der virker til at skabe et rum der er attraktivt for de unge. 

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter