Positive samtalerum for mænd

I projektet Fælles er Vi Sammen skaber DareGender peer-to-peer samtalegrupper for mænd i alderen 18-39 år. Vi følger projektet fra start til slut blandt andet gennem dybegående interview med deltagere og facilitatorer af grupperne.

Samtalerummene giver plads til at snakke om svære emner, og et rum for at dele refleksioner, følelser og holdninger. Projektet søger at forebygge og afbøde mistrivsel blandt mænd ved at styrke deltagernes sociale mestring og evne til at håndtere modgang. 

I evalueringen undersøger vi samtalegruppernes betydning for trivsel og social mestring hos deltagerne. Her er vi særligt nysgerrige på, hvilke metoder der virker til at skabe et rum, der er attraktivt for mændene. 

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter