Forøgelse af regnbuepersoners trivsel

Vi evaluerer LGBT+ Danmarks arbejde med at danne et nationalt dækkende rådgivningstilbud, etablere og understøtte lokalt forankrede rådgivningstilbud samt organisationsudvikle og kapacitetsopbygge LGBT+ netværk i hele landet.

LGBT+ personer lever med minoritetsstress, der udmønter sig i generelt dårligere trivsel, dårligere sundhedstilstand og større ensomhedsfølelse end resten af befolkningen. I projekt FART arbejder LGBT+ Danmark for at øge trivslen for LGBT+ personer. Det sker bl.a. gennem kvalificering og udbredelse af rådgivningstilbud til LGBT+ personer og pårørende i alle landets regioner samt ved at samarbejde med lokale foreninger, organisationer og grupper om at styrke og vækste de lokale tilbud og aktiviteter, der er for LGBT+ personer. Ligeledes arbejder projektet for at etablere netværk og styrke samarbejde mellem de forskellige LGBT+ aktører i Danmark.

I evalueringen af FART har SocialRespons særligt fokus på LGBT+ Danmarks arbejde med at etablere et akkrediteret rådgivningstilbud for LGBT+ personer i København samt på organisationens arbejde med at understøtte lokalt forankrede rådgivningstilbud i regionerne uden for Hovedstaden. Derudover udforsker vi muligheder og udfordringer i indsatsen for at etablere netværk og styrke samarbejde på LGBT+ området, ligesom vi etablerer viden om, hvordan LBGT+ Danmark bedst kan understøtte de lokale LGBT+ aktørers arbejde med at skabe trivsel for målgruppen.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter