Hjemløshed blandt LGBT+ personer

Hvordan skabes den bedst mulige hjælp og støtte til hjemløse LGBT+ personer? Vi evaluerer Projekt Udenfors indsats med at skabe bedre vilkår for hjemløse LGBT+ personer.

Med projektet vil Projekt Udenfor sikre en bedre hjælp til hjemløse LGBT+ personer ved at oprette et trygt mødested for målgruppen, lave opsøgende gadeplansarbejde, og udvikle undervisningsmateriale der kan opkvalificere LGBT+ kompetencerne i eksisterende hjemløsetilbud.

Projektet efterfølger et pilotprojekt gennemført af Projekt Udenfor, der undersøgte hjemløse LGBT+ personers vilkår og møde med fagprofessionelle og sociale tilbud. Det viste at hjemløse LGBT+ personer ofte har negative erfaringer i mødet med de systemer der skal hjælpe dem, blandt andet som følge af manglende viden blandt fagpersonale eller ansatte og brugere af herberger.

I evalueringen undersøger vi resultaterne af indsatsen, samt hvilke virkemidler og metoder der er effektfulde i arbejdet med målgruppen. Vi følger projektets udvikling tæt i løbet af projektperioden og bidrager som sparringspartnere gennem afholdelse af workshops med projektet.

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter