Rummelige fællesskaber for LGBT+unge

AURA er LGBT+ Danmarks fællesskaber for unge under 18. Vi har evalueret indsatsen i tre projekter siden 2020 - med fokus på blandt andet metodeudvikling, resultater og betydning for brugerne og deres familier samt udbredelse og forankring af fællesskaberne.

AURA er lokale fællesskaber i hele landet for unge LGBT+personer under 18. Fællesskaberne giver de unge mulighed for at møde hinanden i et trygt miljø, hvor rammer og aktiviteter faciliteres af unge frivillige. Projektet har til formål at øge trivslen for LGBT+personer og forebygge psykosociale problemer i ungdoms- og voksenlivet.

I evalueringerne har vi undersøgt hvilken værdi fællesskaberne giver de unge brugere, og hvad de oplever som særligt virkningsfuldt ved AURA. I den nuværende projektperiode 2023-2026 undersøger vi
LGBT+ Danmarks arbejde med forankring af AURA i kommunerne ved at opnå bæredygtig finansiering. Evalueringen kommer derudover med anbefalinger til den videre udvikling og forankring af indsatsen.

Vi har gennemført kvalitative interviews med unge, deres familier, frivillige, samarbejdspartnere, kommunalt ansatte og lokalpolitikere. Vi har derudover gennemført spørgeskemaundersøgelser blandt deltagere og frivillige.

Find vores to evalueringsrapporter i linket til højre.

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter