Digital inklusion af kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund

ReDI School of Digital Integration tilbyder tech- og IT-kurser for kvinder med etnisk minioritetsbaggrund. Formålet er at styrke kvindernes tech- og personlige kompetencer samt netværk, og herigennem fremme kvindernes jobmuligheder.

SocialRespons’ evaluering trækker på mixed methods, der kombinerer spørgeskemaundersøgelser med forskellige kvalitative metoder for at skabe indsigt i flere nuancer og vinkler på indsatserne. 

Vi leverer analyseworkshops med ReDI Schools ansatte og ledelse. Det sikrer et løbende tilbagespil af viden, der kan kvalificere og justere indsatserne. Vi udarbejder to skriftlige produkter: en afsluttende evalueringsrapport og en kortfattet pixi-version, der kan anvendes i dialog med eksterne aktører og i funding. I den skriftlige formidling prioriterer vi modeller og visualiseringer, der illustrerer ReDI Schools resultater og virkemidler og anbefalinger til videre arbejde. Det støtter op om at udbrede og kommunikere om de virksomme indsatser ved ReDI School. 

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter