Perspektiver på Områdefornyelsen Nørrebro

Hvad er ifølge involverede beboere og aktører, de væsentligste læringspunkter fra Områdefornyelsen Nørrebros arbejde? Her er der lagt vægt på læringspunkter, der kan bidrage til det fremadrettede arbejde med Områdefornyelser og byudvikling, der inddrager lokal viden.


Lignende projekter