Makkerskaber der støtter unges vej mod uddannelse

I projekt ‘FremtidsBygger’ afprøver og udvikler DFUNK uddannelses- og jobrettede indsatser målrettet unge med flygtningebaggrund. Vi evaluerer indsatsen og som del af evalueringen producerer vi film.

I projekt ‘FremtidsBygger’ afprøver og udvikler DFUNK uddannelses- og jobrettede indsatser. En af dem er Makker-par, der er makkerskaber mellem unge med flygtningebaggrund og unge, der typisk er født i Danmark og har erfaring med det danske uddannelsessystem. Makkerparrene mødes om at styrke på vej makkerens vej mod uddannelse og job. Det er ikke en hjælperelation, men en fælles opgave, der i indsatsen kombineres med et socialt element.

Vi hjælper DFUNK med at tydeliggøre de centrale elementer i indsatsen og med viden der bidrager til arbejdet med den videre udvikling og DFUNK’s ønske om at forankre indsatsen i deres organisation. Det gør vi ved hjælp af en virkningsevaluering og løbende sparring og dialog. Derudover bidrager vi i særlig grad med viden som DFUNK kan bruge i formidling af indsatsen, blandt andet gennem en film, der laves i samspil med evalueringsprocessen.


Lignende projekter