Fra Saxogade til uddannelse

For Settlementet på Vesterbro evaluerer vi deres metodeudviklingsprojekt med fokus på at få unge tættere på arbejde og uddannelse.

Settlementet har gennem 30 år arbejdet med beskæftigelsesindsatser og udsatte (voksne) borgere og har med deres otte socialøkonomiske virksomheder i Saxogade og den værdi, der ligger i at blive en del af et rummeligt arbejdsfællesskab skabt gode resultater. I dette projekt videreudvikler og tilpasser de deres tilgang og metoder til glæde for unge under 30 år.

Vi evaluerer deres nye koncept med fokus på resultater og særligt hvilke virkemidler, der virker bedst og derfor skal være centrale i de fremadrettede arbejde med de unge.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter