Kreative gruppeforløb for at styrke trivsel for unge piger på ungdomsuddannelser

Vi laver en forankringsfokuseret evalueringen af projektet Sisterhood for Girltalk

Girltalk vil i projektet Sisterhood 2.0 styrke trivsel for unge piger, der går på en ungdomsuddannelse og som mistrives. Indsatsen har et særligt fokus på at anvende kreative metoder i gruppeforløb samt 1-1samtaler for pigerne. Formålet er at udvikle og forankre indsatser fra pilotprojektet Sisterhood 1.0.
Omdrejningspunktet i vores tilgang er en forankringsorienterede evaluering, hvor vi kombinerer et forretningsfokus med et fokus på metodeudvikling.
Vores output er produkter og aktiviteter, der sikrer et strategisk og målrettet fokus på organisationens arbejde med forankring gennem hele perioden. Dette styrker Girltalks muligheder for at sikre en bæredygtig fremtid for Sisterhood-indsatsen.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter