Nye veje til job for unge med flygtningebaggrund

Vi hjælper DFUNK med at indsamle, systematisere og formidle viden om en ny beskæftigelsesrettet indsats, der skal sikre match mellem virksomheder og unge med flygtningebaggrund.

Projekt ’Nye veje til job’ udvikler en beskæftigelsesrettet indsats, der skal sikre øget adgang til kompetencesvarende jobs for unge med flygtningebaggrund. DFUNK ønsker at give de unge redskaber og kompetencer til jobsøgning og give virksomheder viden om de unges potentialer samt sikre bedre kommunikation mellem de unge og virksomheder.

Vi leverer en virkningsevaluering og vidensopsamling fra projektet med et stærkt fokus på at bidrage til projektgruppens arbejde med udvikling af materialer til både virksomheder og unge med flygtningebaggrund samt til arbejdet med formidling af viden fra projektet.

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter