For Red Barnet Ungdom evaluerer vi den forebyggende indsats Klar til Uddannelse for unge i 8., 9. og 10. klasse, der er på kanten af uddannelsessystemet.

Red Barnet Ungdom ønsker med Klar til Uddannelse at bidrage til, at flere unge får de nødvendige forudsætninger for at komme godt videre efter grundskolen og bestå deres adgangsprøve. Indsatsen har to spor: 1. Gruppeforløbet Springbrættet, hvor frivillige gennem alternativ undervisning har fokus på livsmestring, eksamensforberedelse og studievalg og 2. En-til-en forløbet Studievenner, hvor en ung frivillig fungerer som en faglig støtte, sparringspartner og støtte ift. studievalg. Indsatsen bliver forankret lokalt gennem samarbejder med kommuner og skoler i Danmark.

Evalueringen består af to ben. Dels en virkningsevaluering med fokus på projektets resultater og virkninger for målgruppen. Dels en forankringsfokuseret evaluering med fokus på at afdække kommunernes behov og synliggøre læring fra kommunesamarbejder set i forhold til forankringspotentialer. Evalueringen tager afsæt i interview med ca. 60 af projektets aktører.


Lignende projekter