Vi udarbejder et handlingskatalog der skal hjælpe til igangsættelse af Røde Kors metode friRum, som er et børnegruppeforløb for børn i flygtningefamilier.

FriRumsmetoden er udviklet af Røde Kors for at bidrage til bedre livsvilkår for børn og unge i asylansøgerfamilier og uledsagede mindreårige flygtninge. Projekt frirum i asylfasen giver børn og unge adgang til støttende gruppeforløb og uddannere praktikere i metoden.

Handlingskataloget søger at hjælpe organisationer eller personer, der gerne vil forankre eller udbrede friRumsmetoden til gavn for børn og unge i asylansøgerfasen. Handlingskataloget kan også bruges af aktører i kommuner, der modtager flygtninge, der har fået asyl (integrationsfasen).

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter