Hvordan kan man skabe et frirum for familier på asylcentre?

I Røde Kors afprøver man et nyt format af metoden friRum målrettet familier på asylcentre. Evalueringen har et særligt fokus på, hvorvidt og hvordan friRums-forløbene er med til at fremme trivslen i familierne.

’FriRum for familier’ er en videreudvikling af Røde Kors’ koncept friRum. Hvor friRum tidligere har været målrettet børn og unge, afprøver man i nærværende indsats friRums-metoden med familier på asylcentre.

Med indsatsen vil Røde Kors styrke familiernes trivsel gennem fælles familieoplevelser og konkrete redskaber til at tale om og navigere i svære livsomstændigheder. Evalueringen vil synliggøre viden om resultater og virkning for familierne, bidrage med viden om metode og virkemidler, samt pege på anbefalinger i forhold til udvikling og forankring af indsatsen.

SocialRespons har tidligere bidraget med evaluering af friRum målrettet børn og unge (2013-2015).

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter