En holistisk bevægelsesindsats for børn på asylcentre

Med On the Move udvikler Røde Kors en systematisk og bæredygtig bevægelsesindsats, der understøtter fysisk, psykisk og social udvikling samt inklusionsmuligheder for børn i asylcentre. Vores fokus er blandt andet på virkemidler og forankring.

Projektet er udviklet på baggrund af Røde Kors’ erfaringer med børn på asylcentre, der grundet deres ”flugt-bagage” og usikkerhed om fremtiden slås med en række trivselsproblemer. I projektet bruges en holistisk tilgang til bevægelse til at skabe positive oplevelser for børnene, der styrker sociale fællesskaber og reducerer stress. 

Vores evaluering har særligt fokus på de virkemidler der bruges i aktiviteterne samt hvordan Røde Kors lykkes med at integrere og forankre bevægelsesindsatsen som en fast del af det pædagogiske arbejde i deres skole- og klubtilbud. Som led i dataindsamlingen har vi bl.a. fornøjelse af at være med i idrætsaktiviteter sammen med børnene. 

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter