Fritidsjobindsats målrettet elever på dagbehandlingsskoler

Hvordan udvikles og drives en fritidsjobindsats i regi af dagbehandlingsskoler? Det undersøger vi i en evaluering for Skolen ved Sorte hest, der udvikler indsatsen sammen med 11 dagbehandlingsskoler.

Skolen ved Sorte Hest har udviklet en fritidsjobindsat, som i dette projekt skal implementeres og videreudvikles på 10 dagbehandlingsskoler. På dagbehandlingsskoler går elever med behov for et skoleforløb med særlig støtte. Formålet med projektet er at hjælpe elever i udskolingen med at få og passe et fritidsjob som en del af deres skolegang, samt at gøre en fritidsjobindsat til en integreret del af skolernes arbejde.

Vi leverer en evaluering med fokus på løbende at bidrage med viden til udviklingen af indsatsen. Det sker både gennem lærings- og analyseworkshops og løbende sparring med projektet. Evalueringen bygger på kvantitative data om elevernes udvikling og en række kvalitative interview med både elever og medarbejdere på skolerne. Evalueringen bidrager i særlig grad til at tilvejebringe viden om fritidsjob-indsatser i regi af dagbehandlingsskoler med henblik på at andre kan bygge ovenpå disse erfaringer.


Lignende projekter