Sammen om verdensmål på biblioteker

Projektet inddrager borgere i lokale fællesskaber, hvor de sammen arbejder med ideer, der skaber fokus på bæredygtighed. Vi bidrager med virkningsevaluering og medudvikler håndbøger.

Projektet SAMMEN OM VERDENSMÅL handler om at bruge folkebiblioteket til at inddrage borgere i lokale fællesskaber om bæredygtighed. Med bibliotekerne som platform skabes et fællesskab, hvor folk mødes og omsætter gode idéer handling. Projektet har særligt fokus på borgere, der har rundet 60 år, og giver dem en mulighed for at engagere sig og bruge deres kapacitet og kræfter i arbejdet for FN’s verdensmål.

Vi bidrager med en virkningsevaluering og er samtidig medudviklere af håndbøger, som projektet skal udvikle. Det er både håndbøger til borgere, der ønsker at komme i gang, og til biblioteksmedarbejdere, der skal igangsætte arbejdet og støtte borgerne i at udvikle idéer. Undervejs i projektet sikrer vi at viden og erfaring fra pilotbiblioteker udbredes til biblioteker over hele landet.


Lignende projekter