Lægehjælp og sygepleje til hjemløse

Morgencafé for hjemløse har skabt Sundhedsrummet, hvor hjemløse kan få en nemmere adgang til lægehjælp ol. Vi undersøger tilbuddets betydning for brugerne.

Sundhedsrummet er et tilbud til hjemløse og socialt udsatte der kan få lægehjælp, sygepleje og anden behandling hos Morgencafé for Hjemløse i København. Sundhedsrummet giver både hjælp til dem, der selv henvender sig og laver opsporende arbejde. Projektet fortsætter og udvikler indsatsen, med det formål at fremme tillid og bygge bro til det etablerede sundhedssystem, for brugere der ikke kan behandles i Sundhedsrummet. Projektet arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang der tager udgangspunkt i den enkeltes situation og søger at skaber sammenhæng på tværs af behandlingstilbud.  

I evalueringen undersøger vi hvilken betydning Sundhedsrummet har for brugerne gennem dybdegående interview. Vi er særligt interesseret i, hvorvidt en tidlig behandling i Sundhedsrummet kan give hjemløse og socialt udsatte en bedre sundhedstilstand, og sikre at flere får den nødvendige behandling i det etablerede sundhedssystem. Vi hjælper derudover Sundhedsrummet med at opbygge en registreringssystematik, der kan tydeliggøre deres mange aktiviteter.  

Asmus Dall Gregersen

Analytiker // Antropolog


Lignende projekter