Et tobaksfrit idrætsliv for unge i Danmark

For DGI laver vi en evaluering og opsamling af erfaringer med tværsektorielt samarbejde på tværs af kommuner, idrætsanlæg og foreninger omkring en sundhedsdagsorden, der skal sikre unge et tobaksfrit idrætsliv.

En evaluering, der opsamler erfaringer fra projektperioden 2021-2023 set fra DGI, kommuner, foreninger og idrætsanlægs perspektiv. 

Det centrale spørgsmål i evalueringen har været, hvilke muligheder og udfordringer, der, for en civilsamfundsorganisation som DGI, kan være ved at indgå i samarbejder med og på tværs af kommuner og foreningsliv om en sundhedsdagsorden som fx tobaksfrit idrætsliv. Desuden hvad der generelt skal til for at lykkedes med dette, samt for at skabe de ønskede ændringer i idrætslivet.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd

Christine Nybro Rubusch

Juniorkonsulent//stud.cand.soc


Lignende projekter