Samtalegrupper for pårørende til psykisk syge

Hvordan støtter man bedst muligt pårørende til psykisk syge? Vi evaluerer Bedre Psykiatris samtalegrupper for pårørende til psykisk syge.

Bedre Psykiatri har eksisteret siden 1992 og er i dag en af Danmarks største medlemsforeninger inden for psykiatrien. Bedre Psykiatri tilbyder blandt andet kursusforløb for pårørende. Disse forløb indeholder samtalegrupper og tilbyder en platform for pårørende til at mødes og kommunikere med andre, der deler lignende erfaringer og på en eller anden måde er tæt på en person med psykisk sygdom.

Vi evaluerer tilfredshed og værdiskabelse af samtalegrupperne blandt pårørende for at skabe en dybdegående forståelse af, hvordan tiltaget opfylder behovene hos målgruppen og herigennem forbedre kvaliteten af det samlede tilbud. Evalueringen benytter et mixed methods design, hvor blandt andet observation, interviews og skemaer til måling af progression blandt gruppedeltagerne indgår.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter