Hvordan kan der skabes sundhedsfremmende kulturforandringer i foreninger?

For DGI evaluerer vi projektet "En sund foreningskultur" som gennem inddragende processer i foreningslivet har til mål at skabe grundlaget for udvikling af en sund foreningskultur, hvor børn, unge og voksne oplever, at rygning, alkohol og usund mad og drikke ikke harmonerer med kulturen i idrætsforeningerne.

I denne rapport sammenfattes resultater af projekt “En Sund Foreningskultur”, der er gennemført af DGI fra januar 2018 til december 2020.

Projektet har haft til formål at skabe sundhedsfremmende adfærds- og kulturforandringer i idrætslivet. Dette gennem udarbejdelse af handleplaner for sundhedsfremmende tiltag i dialogisk og inddragende samarbejde med idrætsforeninger. 

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter