Digitale demensfællesskaber som start hjælp til nydiagnostiserede og deres pårørende

Hvordan kan mennesker med en demensdiagnose støttes tidligt i sygdomsforløbet og hvilket udbytte giver det patienter og pårørende?

Alzheimersforeningen arbejder med at implementere digitale aktiviteter for ny-diagnosticerede med demens og deres pårørende. Indsatsen er centreret omkring forskellige typer online-møder, hvor patienter og pårørende kan modtage viden og støtte tidligt, som en form for start hjælp.

SocialRespons bidrager med en forankringsorienteret evaluering, som skal anvendes i Alzheimersforeningens strategiske arbejde med Digitale Demensfællesskaber. Vi følger indsatserne fra start, gennem pilotfasen og den nationale udrulning, hvor vi hjælper Alzheimersforeningen med at arbejde målrettet med den løbende udvikling og forankring af de virkningsfulde indsatser.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter