Aftenskolekurser som bidrag til recovery for mennesker med tilknytning til socialpsykiatrien

Vi gennemfører en evaluering for Frinova, som undersøger resultater og støttebehov ved at deltage i aftenskoleaktiviteter. Evalueringen skal bruges i Frinovas dialog med beslutningstagere i Københavns Kommune.

Ved at tilbyde aftenskolekurser ønsker Frinova at skabe en nem og tryg adgang til civilsamfundet for borgere med psykiske lidelser og sårbarheder. Indsatsen bygger videre på resultaterne fra pilotprojektet: Aftenskolemakker, hvor SocialRespons bidrog med evalueringen af projektet.

SocialRespons har fokus på at synliggøre resultater for målgruppen med et særligt blik på, hvordan indsatsen bidrager til, at borgerne støttes i at have et værdigt og et selvstændigt liv. Vi leverer skriftlige produkter, der sikrer, at Frinova kan udvikle og forankre indsatsen og som kan anvendes direkte i dialogen med samarbejdspartnere og beslutningstagere.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd


Lignende projekter