Nybegynderhold i idrætsforeninger

Kan nybegynderhold være med til at brobygge flere unge over i idrætsforeninger?

Læringseksperimentet mellem DGI Storkøbenhavn og headspace undersøger mulighederne for at brobygge flere unge over i idrætsforeninger ved hjælp af nybegynderhold. Projektet tager afsæt i etableret viden om de positive følgevirkninger, der kan være ved inklusion i fællesskaber i forhold til forebyggelse af ensomhed og mistrivsel. 

SocialRespons bidrager med en kvalitativ vidensopsamling af indsatsens læringer og resultater set i forhold til, hvilke virkemidler, der er centrale for: 1. at brobygge unge over i idrætsforeninger samt 2. at skabe et inkluderende og positivt fællesskab i form af nybegynderhold, hvor fokus er på det sociale frem for talent og præstation. 

På denne baggrund understøtter evalueringen til DGI og headspaces beslutningsgrundlag om, hvorvidt Nybegynderne er en skalérbar, bæredygtig og relevant indsats for DGI og headspace at implementere i organisationernes eksisterende forretningsmodel. 

Trine Olsén Sørensen

Senioranalytiker // Sociolog


Lignende projekter