Mindfulness på skoleskemaet

Den kvalitative evaluering giver dybdegående viden på tværs af folkeskoler, gymnasier og SOSU-uddannelser. Der er fokus på at inddrage perspektiver fra både lærer, elever og ledelse fra de tre uddannelseskontekster om oplevelsen med at implementere mindfulness på skolerne.

På Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet arbejder et team med forskningsprojektet ”En stressfri hverdag for børn og unge”. I projektet uddannes lærere på folkeskoler, gymnasier og SOSU-uddannelser i at undervise elever i mindfulness for at forebygge stress og fremme trivsel hos såvel lærer som elever.

SocialRespons supplerer Center for Mindfulness’ eget randomiserede effektstudie med en evaluering baseret på kvalitative data. Gennem en kombination af interview og observationer skaber vores undersøgelse dyb og nuanceret indsigt i indsatsens virkemidler og udbyttet for deltagerne. Vi formidler evalueringens viden i en rapport, der skal bidrage til at kvalificere indsatsen, så den er meningsfuld for lærer og elever i forskellige uddannelseskontekster.

Charlotte Bech Lau

Senioranalytiker // Phd

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter