En metode til ungeengagement i organisationer

I samarbejde med Ungdomsøen og Platformen i Esbjerg skaber vi viden om virkemidler, resultater og barrierer i arbejdet med at give unge reel indflydelse i organisationer.

Ungdomsøen afprøver sammen med Platformen i Esbjerg en metode til ungeinddragelse, hvor unge sætter deres aftryk på organisationen gennem et års arbejde og ophold. I denne nye fase af projektet udvikler og afprøver organisationerne en letanvendelig Giv et år-metode, som kan deles med andre organisationer, der vil arbejde med unge helt inde i maskinrummet.

Vi bidrager med et metodeudviklingsforløb og samarbejde om udviklingen af materiale om Ungdomsøens model for ungeinddragelse. I processen tydeligøres og konceptualiseres Ungdomsøens erfaringer i en form der gør dem tilgængelige og relevante for andre organisationer at arbejde med. Sideløbende gennemfører vi en virkningsevaluering af de deltagende unge og ungeorganisationers erfaringer med konceptet.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter