Kan Skolevenner styrke børns faglige og sociale skoletrivsel?

Vi evaluerer Røde Kors’ Skolevensindsats og undersøger, hvilken betydning indsatsen har for børns faglige og sociale skoletrivsel samt hvilke virkemidler, der er centrale for indsatsens værdiskabelse.

Forskning viser, at forældreinvolvering og et godt skole-hjem-samarbejde er afgørende for børns forudsætninger for at klare sig godt i skolen og senere hen i livet. Røde Kors tilbyder derfor en Frivillig Skoleven til børn og deres familier, der har brug for ekstra støtte. Denne støtte kan omfatte lektiehjælp, hjælp til at etablere struktur, fremme læsefærdigheder og skabe en læsekultur i hjemmet, samt styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet. Formålet med projekt Skolevenner er at styrke børns faglige udvikling og sociale trivsel, hvilket i sidste ende kan forbedre deres fremtidige uddannelsesmuligheder.

Vi evaluerer Skolevenner med øje for anbefalinger til udvikling og justering af indsatsen og med særligt fokus på, hvorvidt og hvordan Frivillige Skolevenner bidrager til at styrke børns faglige og sociale trivsel. Evalueringen tager afsæt i 65 interviews med bl.a. forældre, børn, frivillige og samarbejdspartnere.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter