Aktivitetsklubber på krisecentre

For Red Barnet Ungdom evaluerer vi aktivitetsklubber på en række krisecentre i hele landet. Klubberne drives af frivillige unge, der gennem fritids- og fællesskabsorienterede aktiviteter arbejder for at skabe trygge fællesskaber for børn, der bor på krisecenter med deres mødre.

Hvert år ankommer flere end 2000 børn til danske krisecentre, hvor mange har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet. Disse børn har ofte levet isoleret og båret på svære hemmeligheder, hvilket øger risikoen for mental mistrivsel, og manglen på ressourcer på krisecentrene gør det udfordrende at tilbyde aktiviteter, da lovgivningen ikke prioriterer børnenes trivsel tilstrækkeligt. Formålet med aktivitetsklubberne er at forbedre børnenes trivsel ved at give dem en pause fra hverdagen og en følelse af fællesskab med andre børn gennem sjove og sociale aktiviteter.

Med virkningsevalueringen undersøger vi projektets resultater og virkninger af deltagelsen i aktivitetsklubberne for børnene. Dertil bidrager evalueringen med indsigt i metoder og virkemidler samt peger på anbefalinger til udvikling og udbredelse af indsatsen. Evalueringen tager afsæt i observation, kvalitative interviews med frivillige, krisecentermedarbejdere, mødre og børn på krisecentre samt en spørgeskemaundersøgelse blandt alle frivillige.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter