I projektet Sammen om Hinanden støtter vi Østifterne med at uddrage læring og undersøge udviklingspotentialer til gavn for det fremadrettede arbejde med at udvikle og facilitere indsatser til at styrke det gode børne- og ungeliv.

I et samarbejde med Boligselskabet Boliggården, Konradi – liv i og mellem husene og SSP Helsingør har Østifterne startet en indsats i tre boligområder i Helsingør. Med projektet ønskes en samlet indsats med involvering fra bl.a. familier, beboere, boligselskab, kommune og skoler for at skabe de bedst mulige grundvilkår for børn og unge i området, så de kan træffe sunde beslutninger for dem selv. Med udgangspunkt i almene boligområder skabes en model og nogle metoder, der kan inspirere kommuner, boligorganisationer og lokalsamfundsaktører til i højere grad at arbejde med inddragelse af og medbestemmelse til børn og unge.

Vi følger projektet tæt igennem hele projektperioden, dokumenterer projektets metoder og generer viden om læring og udviklingspotentialer til gavn for det fremadrettede arbejde.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter