Teater og drama skaber fællesskab og trivsel blandt skoleelever på tværs af kommuner

Vi bidrager med viden om, hvordan projektet arbejder med kommunale partnerskaber, der skal udvikle kommunernes arbejde med at bruge kulturoplevelser til at skabe trivsel blandt skoleelever.

Opgang2 turneteater gennemfører med initiativet Andre Horisonter ungdomsforestillinger og teaterworkshops for skoleklasser. Her bruger de teateroplevelsen til at arbejde med fællesskab og styrke elevernes kreativitet og dannelse. Andre Horisonter er både en tilgang til at bruge kulturoplevelser til at skabe trivsel og fællesskab og et konkret projekt, hvor Opgang2 samarbejder med kommuner over hele landet om at udvikle lokale koncepter for at arbejde med kultur og trivsel.

Vi hjælper med at videreudvikle og styrke konceptet Andre Horisonter. Vi bidrager med viden om resultaterne både for elever, medarbejdere og på et mere generelt plan for de enkelte partnerkommuner. Projektet gennemføres i partnerskaber med en række kommuner, som ønsker at bruge samarbejdet til at udvikle deres praksis på området, og evalueringen bidrager også ind i deres arbejde med at udvikle og forankre de lokale koncepter for at bruge teater til at arbejde med trivsel i folkeskolen, ungdomsskolen eller specialtilbud.


Lignende projekter