Teater skaber fællesskab og trivsel

Gennem teaterforestilling og workshops arbejder 'Andre Horisonter' med at forankre og udvide teateroplevelsen blandt unge.

Andre Horisonter er et koncept omkring ungdomsforestillinger og teaterworkshops. Gennem workshops skabes trygge fællesskaber, hvor de unge kan viderebearbejde emner og oplevelser fra teaterforestillingen. Andre Horisonter gennemføres, afprøves og udvikles i såvel folkeskolens udskolingsklasser, ungdomsskoler, specialtilpassede skoletilbud og fritidstilbud.

Vi hjælper Opgang2 med at synliggøre resultater og værdiskabelse af forløbene både for elever og undervisere. Gennem løbende udviklingsmøder og workshops bidrager vi til udviklingen af konceptet, herunder udviklingen af en række principper, som Opgang2 bruger til det videre arbejde med at udbrede arbejdet med konceptet. 


Lignende projekter