Alle med i foreningsfællesskaber

Hvad betyder det for børn og unge fra udsatte familier at komme med i et foreningsfælleskab? Og er foreningerne rustede til at tage imod dem? Det undersøger vi i evalueringen af DGI Storstrømmens inklusionsprojekt.

I samarbejde med foreningen BROEN og Guldborgssund Kommune gennemfører DGI Storstrømmen projektet “Udsatte børn og unges inklusion i foreningsfællesskaber” der igennem en håndholdt økonomisk og social indsats hjælper børn i udsatte positioner ind i foreningslivet. Det giver målgruppen adgang til de mange positive effekter af deltagelse i foreningslivet, som bevægelse, trivsel og relationer. Som en vigtig del af indsatsen klædes idræts- og foreningslivet på til at imødekomme og inkludere målgruppen.

I evalueringen undersøger vi betydningen af indsatsen for de deltagende børn og unge  gennem caseinterview. Vi har derudover fokus på foreningernes erfaringer med henblik på fremtidigt arbejde og udbredelse.


Lignende projekter