UKRUDT - grønne fritidsjob til byens rødder

FRAK har som fritidsjobaktør med projekt UKRUDT oparbejdet en særlig styrke indenfor det grønne område, de har kvalificeret sig som en grøn aktør gennem ansættelse af flere grønne gruppeledere med relevant faglig viden på området og har udvidet deres samarbejdspartnerkreds gennem det grønne fokus. Arbejdet med det grønne bidrager samtidig med en ekstra positiv dimension både for de unge og for de lokalområder, FRAK opererer i, men også som et brobyggende element mellem de to. Her kan du læse mere om erfaringer, virkemidler og resultater.


Lignende projekter