Hvordan kan IT-sikkerhed øges i små virksomheder?

Metodeudviklingsprojekt med fokus på at udvikle klare budskaber og handlingsanvisninger til forebyggelse af IT-kriminalitet i små håndværkervirksomheder.

Det Kriminalpræventive Råd ønsker at medvirke til at mindske små virksomheders (1–10 medarbejdere) udsathed indenfor IT-kriminalitet gennem brugervenligt kampagnemateriale, der hviler på et solidt vidensgrundlag. Kampagnematerialet udvikles af SocialRespons med udgangspunkt i viden om små virksomheders behov og med et særligt fokus på at udvikle et materiale med simple handlingsorienteret budskaber.

 

SocialRespons har et antropologisk, praksisnært og eksplorativ udgangspunkt i udviklingen af kampagnematerialet. Processen består af 3 faser: indledende research med fokus på at skabe et solidt vidensgrundlag, dyb indsigt i virksomhedernes praksis og ansattes daglighed for at opnå viden om behov og problemstillinger ift. IT-sikkerhed og afslutningsvis udarbejdelse af handlingsorienteret kampagnemateriale med klare budskaber og anbefalinger, kampagneannoncer og tekst til hjemmeside. Desuden leverer SocialRespons en vidensopsamling, der formidler den viden og de generelle opmærksomhedspunkter fra udviklingsprocessen.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter