Rådgivning og konstruktive fællesskaber for de mest udsatte gennem frivillighed

Vi evaluerer Settlementets Rådgivning med fokus på virkemidler for de rådsøgende udsatte.

Settlementet Vesterbro har arbejdet på det sociale område i over 100 år. Rådgivningen er et tilbud til voksne i udsatte positioner, der kan få retshjælp, social- og gældsrådgivning. Projektet fortsætter og udvikler indsatsen, med det formål at fremme tillid og være et tilgængeligt og stabilt tilbud for mennesker, der lever i udsathed.

Vi gennemfører en vidensopsamling af erfaringer fra både frivillige i organisationen, medarbejdere samt rådsøgende. I evalueringen undersøger vi de virkninger, det har for de rådsøgende at modtage rådgivning og de virkninger, det har for deltagerne i fællesaktiviteterne. Vi er derudover særligt interesserede i de virkemidler, der fremstår særligt centrale for de rådsøgende samt hvilke forbedringspotentialer der ligger i Rådgivningen og i forhold til forankring af fællesaktiviteterne.

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter