Life skills forløb styrker unges livsmestring

URK tilbyder workshopforløb i Life Skills for unge i alderen 13-25 år. Vi er tilknyttet projektet som evalueringsrådgiver og analytisk sparringspartner.

Ungdommens Røde Kors tilbyder forløb i Life Skills for unge i alderen 13-25 år. Forløbet består af workshops, som hjælper unge med at mestre livet og dermed styrke den mentale trivsel. Forløbet faciliteres af unge frivillige fra Ungdommens Røde Kors, der er særligt uddannede i en ung-til-ung-tilgang.

Vi bidrager til projektet som evalueringsrådgiver og analytisk sparringspartner. Vi faciliterer analyseworkshops, hvor vi sammen med projektgruppen går i dybden med projektets resultater og centrale virkemidler – og sikrer løbende opsamling af læring fra projektet.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter