Kan leg og bevægelse være med til at styrke mor-barn relationen for mødre og børn på krisecenter, og er personalet motiveret for at bringe leg og bevægelse ind i hverdagen på krisecentrene?

Vi evaluerer LOKK og DGIs projekt om leg og bevægelse på krisecentre. I projekt Mig og min mor samarbejder LOKK og DGI om en indsats, der har til formål at dæmme op for voldens følgevirkninger samt at øge beboernes fysiske og mentale sundhed ved at bringe leg og bevægelse ind i hverdagen på krisecentrene. I projektet certificeres krisecentre i en konkret metode til at styrke båndet mellem mor og barn og hjælpe kvinder og børn med at komme i kontakt med kroppen gennem leg og læring. Projektet bygger videre på positive erfaringer fra et pilotprojekt i Kvindehuset i Lyngby (2020).

Virkningsevalueringen synliggør viden om resultater og virkning for krisecentrenes kvinder, børn og personale, bidrager med viden om metode og virkemidler samt peger på anbefalinger i forhold til udvikling og udbredelse og forankring af indsatser med leg og bevægelse på krisecentre.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter