Vi evaluerer Dansk Stalking Centers oprettelse af en specialiseret rådgivning hvor udsatte for digital stalking kan få hjælp til at håndtere deres situation.

På baggrund af støtte fra Offerfonden ønsker Dansk Stalking Center at oprette en specialiseret rådgivning til udsatte for digital stalking, så de kan handle relevant i forhold til deres situation. Med henblik på synliggørelsen af digital stalking som et anerkendt problem, vil projektet ligeledes fokusere på at inddrage og indgå samarbejde med relevante aktører som tech-virksomheder og politi. Derudover vil projektet indsamle og formidle viden om digital stalking til opkvalificering af fagpersoner, der møder ofre for digital stalking.

Vi gennemfører en vidensopsamling af projektets proces og virkninger, samt fokuserer på indsatsens forankringsmuligheder i organisationen. Formålet er at skabe viden om og understøtte projektets resultater. Dette gøres på baggrund af både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling med spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter