Ensomhed og fritidsfællesskaber – de unges perspektiv

For Mary Fonden laver vi en kvalitativ undersøgelse i forbindelse med programindsatsen ’Lift’, der skal hjælpe unge ud af ensomhed.

Ungdomsensomhed er et alvorligt og stigende problem i Danmark. Fællesskaber ses ofte som løsningen på ensomhed, men for unge, der oplever længerevarende ensomhed, er det ikke helt så nemt bare at træde ind i og være en del af fællesskaber.  

Mary Fondens program ’Lift’ har til formål på systematisk vis at opspore unge, der er ensomme, hjælpe dem med at bryde med ensomheden og til sidst hjælpe dem ind i varige fællesskaber.   

Hensigten med undersøgelsen er dertil at bidrage til brobygningsarbejdet ind i fritidsfællesskaber, hvor etablerede fællesskaber med rapportens viden kan understøttes i at skabe inkluderende fællesskaber, ligesom de unges tilknyttede vejledere bl.a. har viden om, hvordan unge med ensomhed typisk forholder sig til at skulle starte i fritidsfællesskaber.  

Rapporten tager udgangspunkt i de unges fortællinger, og genererer viden om de unges valg, når det kommer til fritidsfællesskaber, hvad der ligger til grund for disse valg, hvilke barrierer de oplever for deltagelsen, og hvilke potentialer, der kan være i at deltage.  

Undersøgelsen er baseret på 17 dybdegående kvalitative interviews med unge i alderen 16-22 år.  

Sofie Bertolt Winther

Partner // sociolog


Lignende projekter