Familiecamps for sårbare familier

Med familiecamps har Røde Kors udviklet et koncept, der er et højskolelignende ophold for børnefamilier, der oplever manglende overskud, livskriser, økonomiske vanskeligheder eller social isolation. I evalueringen undersøger og dokumenterer vi virkninger af familiecamps for forældre og børn.

Med familiecamps har Røde Kors udviklet et koncept, der er et højskolelignende ophold for børnefamilier, der oplever manglende overskud, livskriser, økonomiske vanskeligheder eller social isolation. På familiecampen får børn og voksne mulighed for at få en god oplevelse sammen med andre børnefamilier, og sideløbende hermed opnår de inspiration til en sjov fritid samt redskaber til at løse konflikter i familien og til at kommunikere bedre sammen. Røde Kors har afviklet familiecamps siden 2014, og derfor er konceptet ikke helt nyt. I det aktuelle projekt arbejder Røde Kors med at videreudvikle konceptets indhold og metoder, ligesom der arbejdes målrettet med at styrke udvalgte virkningsmål for de deltagende børnefamilier.

Evalueringen følger projekt Familiecamps igennem hele projektperioden fra 2019-2022. Evalueringen tager form af en virkningsevaluering og er af formativ karakter, hvormed fokus er på at skabe og formidle viden, der kan bidrage til konceptudviklingen og projektets læring undervejs. I evalueringen undersøger og dokumenterer vi virkninger af familiecamps for forældre og børn, understøtter udviklingen af familiecamps metoder gennem et løbende tilbagespil af viden fra evalueringen samt kigger på familiernes oplevelser af helhed og sammenhæng med henblik på at etablere viden om, hvordan indsatsen spiller sammen med Røde Kors’ øvrige familieorienterede indsatser.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter