Netværksgrupper for forældre til anbragte børn

I metodeudviklingsprojektet udvikles og gennemføres netværksgrupper for forældre til anbragte børn. I evalueringen dykker vi ned i konceptudviklingen og undersøger forældrenes udbytte af at indgå i en netværksgruppe.

I projektet ’Forældre i Fokus’ afprøves og udvikles metoder til at skabe de bedst mulige betingelser for positive, bæredygtige forandringer hos forældre til anbragte børn via deltagelse i netværksgrupper med mulighed for fagprofessionel sparring og rådgivning i lokale grupper. Gruppernes overordnede formål er at støtte deltagerne i deres situation samt at give dem redskaber, der fremmer deres muligheder for at involvere sig i deres børns liv og reducerer det konfliktniveau, der ofte præger deres situation og sager.

I SocialRespons følger vi projektet med en kombineret proces- og virkningsevaluering, og undersøger virkninger og værdiskabelse af projektet med afsæt i projektets mål og succeskriterier. I evalueringen dykker vi ned i konceptudviklingen og ser nærmere på, hvordan forældrenes behov og perspektiver indtænkes i denne. Herudover har vi fokus på, hvordan forældre til anbragte børn oplever deres udbytte af at indgå i en netværksgruppe, samt hvordan projektet kan lykkes med at udvikle et bæredygtigt koncept, der efterfølgende kan forankres og leve videre.

Sara Lea Rosenmeier

Partner // Sociolog og survey-ekspert


Lignende projekter