Tidlig indsats og tværfagligt samarbejde i sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Furesø Kommune har i projektet ’En tryg start for alle’ fokus på at fremme sårbare familiers sundhed og trivsel. Vi evaluerer projektet med fokus på resultater og anbefalinger til det videre arbejde.


Lignende projekter