Digital inklusion af kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund

ReDI School of Digital Integration tilbyder tech- og IT-kurser for kvinder med etnisk minioritetsbaggrund. Formålet er at styrke kvindernes tech- og personlige kompetencer samt netværk, og herigennem fremme kvindernes jobmuligheder.


Lignende projekter